Netinkamai įrengtas vandens gręžinys - nuostolis užsakovui

        Šiuo metu Žemaitijoje veikia per dešimt vandens gręžinius įrengiančių įmonių, turinčių tiems darbams išduotus Lietuvos geologijos tarnybos leidimus. Prieš penkis metus tokių įmonių buvo vos keletas. Taigi, užsakovams atsirado didelis pasirinkimas. Logiška galvoti, kad, didėjant konkurencijai, turėtų mažėti paslaugų kainos ir gerėti kokybė. O kaip yra iš tikrųjų?
Man, kaip specialistui hidrogeologui, šiuo klausimu tenka domėtis pastoviai jau daug metų. Dažnai tenka konsultuoti besidominčius žmones, ketinančius savo ūkiuose ar sodybose įsirengti gėlo požeminio vandens šaltinius. Žmonėms įdomu, kaip giliai jų sklype gali būti aptinkamas vandeningas sluoksnis, kokia tikėtina to sluoksnio vandens kokybė ir, žinoma, kiek kainuos vandens gręžinio įsirengimas. Tenka pastebėti, kad pastarasis faktorius - kaina - dažniausiai nulemia daugumos potencialių vartotojų apsisprendimą. Renkamasi ne geriausią, bet pigiausią variantą. O pigiausias dažniausiai nebūna pats geriausias - kaip taisyklė, jis ir lieka pats prasčiausias. O šykštus, kaip sako liaudies patarlė, moka dvigubai.
Pastaruoju metu padaugėjo atvejų, kai vandens gręžiniai įrengiami netinkamai. Pasidomėjus, paaiškėja pagrindinė priežastis - užsakovo nereiklumas kokybei. Svarbu, kad būtų mažiausia kaina. Taigi, pirma nusiperkamas pats pigiausias produktas, o paskui ieškoma geresnio.
Tinkamai įrengtas vandens gręžinys visų pirma turi būti hermetiškas, kad į jį iš išorės nepatektų teršalai, antra - jo filtrinės kolonos konstrukcija turi būti parinkta taip, kad per ją į vidų nesineštų nuosėdos, kurių dalelės pagal granulometrinę sudėtį yra stambesnės už molio frakciją. Gręžinys turi būti tinkamai išbandytas atliekant bandomuosius išpumpavimus, kurių metu nustatomi pagrindiniai gręžinio ir vandeningo sluoksnio parametrai - vandens statinis ir dinaminis lygiai bei debitas - kurie yra pagrindinė ir svarbiausia gręžinio charakteristika. Rangovas privalo atlikti vandens kokybės tyrimus, kurių apimtį reglamentuoja įstatymai - turi būti atliktos šios analizės: pH, savitas elektros laidis, nitritai, nitratai, amonis ir bendroji geležis. Bandymo ir laboratorinių tyrimų duomenys turi būti surašomi į gręžinio pasą. Hidrogeodinaminio bandymo duomenys pase yra reikalingi teisingam vandens paėmimo iš gręžinio įrangos sumontavimui. Hidrocheminiai tyrimai apibūdina konkretaus gręžinio ar sluoksnio vandens kokybę - šios charakteristikos neturi iš esmės keistis eksploatacijos metu. Gręžinio pasas su jame surašytais duomenimis yra reikalingas atliekant gręžinio profilaktinę priežiūrą ir remontą.
Pagrindinė taisyklė, kuria turi vadovautis būsimasis vandens gręžinio užsakovas, teisingas rangovo pasirinkimas. Būtina žinoti, kad pagal galiojančius įstatymus vandens gręžinį įrengusi įmonė privalo per mėnesį užsakovui pateikti jo pasą, užregistruotą Lietuvos geologijos tarnyboje. Vandens gręžinio pasas - tai ne tik nuosavybės dokumentas, bet ir kokybės garantija. Taigi, reikalaukite vandens gręžinio paso - nesvarbu, ar apie tai buvo kalbama sutartyje su rangovu, ar nebuvo. Paso turite reikalauti ir tiems gręžiniams, kuriuos įsirengėte seniai, bet dėl savo aplaidumo rangovas jums jo nepateikė. Jei rangovas vengs jums pateikti išgręžto gręžinio pasą, jūs turite teisę iš jo susigrąžinti pinigus per teismą. Ieškodami rangovo, pirmiausia jo paklauskite, ar jis jums pateiks gręžinio pasą, ar ne. Jeigu matysite, kad gręžinio paso pateikti jis nežada, ar siūlo tik jo juodraštį, žinoma, neregistruotą geologijos tarnyboje, su tokiu rangovu tolimesnės kalbos nebetęskite. Neturėdami gręžinio paso, negalėsite iš rangovo gauti nemokamo garantinio aptarnavimo, kurį užtikrina statybos įstatymas. Esant gręžinio remonto būtinybei, neturėjimas gręžinio paso su jame būtinais duomenimis iš jūsų pareikalaus didelių išlaidų - bandomąjį išpumpavimą teks daryti iš naujo.

Antanas Noreika, hidrogeologas

2 komentarai: