Netinkamai įrengtas vandens gręžinys - nuostolis užsakovui

        Šiuo metu Žemaitijoje veikia per dešimt vandens gręžinius įrengiančių įmonių, turinčių tiems darbams išduotus Lietuvos geologijos tarnybos leidimus. Prieš penkis metus tokių įmonių buvo vos keletas. Taigi, užsakovams atsirado didelis pasirinkimas. Logiška galvoti, kad, didėjant konkurencijai, turėtų mažėti paslaugų kainos ir gerėti kokybė. O kaip yra iš tikrųjų?

Kuo rizikuoja statytojai, ieškodami pigių geologinių grunto tyrimų?

     Per interneto portalą www.ekspertai.lt tenka konsultuoti statybų užsakovus geologiniais klausimais. Žmonės teiraujasi, kaip pigiausiai įrengti pamatus, kaip pigiausiai galima įsirengti vandens gręžinį, kaip pigiausiai atlikti grunto tyrimus - visus domina ne kokybė, bet pigumas.
     Labai dažnai užsakovai, būdami ne specialistais, nusprendžia, kad grunto tyrimui pakaks vieno tiriamojo gręžinio. Ir, kreipdamiesi dėl tokio tyrimo, jie jau iš anksto žino, kad galvoja teisingai. O, kaip nekeista, pastaruoju metu atsiranda „tyrėjų“, kurie besąlygiškai sutinka su tokiu išankstiniu užsakovo nusistatymu - kad tik gauti užsakymą, nežiūrint į tai, kad tokiu būdu prisiima nepamatuotai didelę ir dažnai niekuo nepagrįstą atsakomybę.

Gruntų tyrimus vykdo Gargždų įmonė

     Šiemet pradeda veiklą geologo Antano Noreikos individuali įmonė „Gruntotyra“. Įmonei Lietuvos geologijos tarnybos 2010.11.16. išduotu leidimu tirti žemės gelmes nustatytos šios geologinių tyrimų rūšys:

1.Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai;

2.Ekogeologiniai tyrimai;

3.Nemetalinių naudingų iškasenų ir vertingų mineralų paieška ir žvalgyba;

4.Mechaninis tyrimo, eksploatacijos (išskyrus angliavandenilių) ir kitos paskirties gręžinių gręžimas bei likvidavimas.

Įmonėje dirba ilgą geologinių darbų patirtį turintys specialistai. Pagrindinė įmonės veikla kol kas yra gruntų inžineriniai geologiniai tyrinėjimai. Įmonė bendradarbiauja su kitomis geologinėmis įmonėmis, projektuotojais, statybininkais, gamtosaugininkais. Į ją gali kreiptis ir individualių gyvenamų namų statytojai, ūkininkai - visi suinteresuoti gauti greitas, nebrangias, kokybiškas, profesionalias geologines paslaugas.

Mus rasite Gargžduose (Vasario 16-osios g. 38-7). Skambinkite (tel. 868820808), rašykite (el. p. adresas: lainoreika@gmail.com). Mūsų konsultacijos nemokamos.

Inžinierius geologas ir hidrogeologas Antanas Noreika

Prie ko privedė konkurencija tarp įmonių, įrengiančių vandens gręžinius?

       Dažnai tenka išgirsti, kad lietuviai nesugeba susitarti ar pasidalinti. Nesinorėtų tuo tikėti, bet, kad taip kartais yra, puikiausiai rodo vandens gręžinius įrenginėjančių įmonių savininkų nepakankamas tarpusavio bendradarbiavimas, kuris privedė prie jų visiško nuskurdimo. Įmonės, stengdamosi gauti užsakymą, lenktyniauja tarp savęs, kuri pigiausiai atliks darbą. To lenktyniavimo rezultatas - nebėra įmonėms pelno: vandens gręžinio kaina pasidarė lygi savikainai.
       Iš užsakovų pusės žiūrint - šitokia konkurencija tik į gera. Bet ar taip yra iš tikrųjų? Ar užsakovas tikrai gauna gerą produktą, kokio tikisi, už mažiausią kainą? Ir - ar kaina visada būna tikrai maža - ar ji iš tikrųjų nepasidarė didesnė, negu gali būti?