Kaip parinkti šachtinio šulinio vietą?

Žmonės dažnai teiraujasi, kaip nustatyti vietą, kur turi būti kasamas paprasčiausias šachtinis šulinys. Atsakydami į šį klausimą, turime pasakyti, kad svarbiausia reikia išsiaiškinti, ar yra vandeningas sluoksnis.
   Patikimiausias būdas tai padaryti yra tiriamojo gręžinio išgręžimas sraigtinio gręžimo staklėmis. Jis yra nebrangus. Išgręžus tokį gręžinį, nustatoma žemės sluoksnių litologinė sudėtis ir hidrogeologinės sąlygos. Vandenį talpinančios uolienos yra smėlis, žvyras, plyšiuotos klintys. Molis ir molingos uolienos yra nelaidžios vandeniui. Visų pirma toks gręžinys gręžiamas toje vietoje, kur šeimininkui yra patogiausia šulinį turėti. Tiriamojo gręžinio pagalba nustačius, kad toje vietoje nėra vandeningo sluoksnio (nėra kolektoriaus), klausimas apie šachtinio šulinio kasimą turi iš karto atkristi, antraip tai bus tik beprasmis pinigų išleidimas. Galima dar paieškoti keletą variantų. Gali atsitikti, kad sklype pavyks kažkur surasti kitą vietą šuliniui, bet ji jau bus ne taip patogi, kaip reikėtų. Savininkas turi priimti sprendimą.


   Jeigu tyrimo metu paaiškėja, kad sklype yra tik gruntiniai vandenys (jie talpinasi viršutiniame vandeniui laidžiame žemės sluoksnyje ir, kaip taisyklė, yra užteršti dėl žmogaus ūkinės veiklos), o požeminiai vandenys slūgso giliai, reikėtų visai atsisakyti kasti šachtinį šulinį, ir įsirengti artezinį gręžinį, kuris dabartiniu metu palyginti nedaug kainuoja. Jeigu kasime šulinį molingose uolienose, iškasime ne šulinį, bet paprasčiausią duobę, į kurią pavasarį ir rudenį prisirinks lietaus vandens. Tai bus taip vadinamas “negyvas” šulinys, kurio vanduo bus pavojingas sveikatai.
   Šiuo metu ekonomiškai neapsimoka kasti šachtinių šulinių, gilesnių kaip 10 metrų.
   Teko atlikti grunto tyrimus Klaipėdos rajono Šukaičių kaime, kur po dviejų metrų storio moreninio priemolio sluoksniu aptikome keturių metrų storio žvyro storymę. Išgręžtame tiriamajame gręžinyje vandens lygis nusistovėjo vieno metro gylyje. Tai pačios idealiausios sąlygos šuliniui išsikasti. Tokiose sąlygose iškastas šulinys – tai ne paprastas gruntinis šulinys, bet gero, švaraus, sveiko požeminio vandens šaltinis. Jeigu nėra reikalingas didelis vandens pritekėjimas, tai tokio šulinio vienai šeimai pilnai pakanka, ir nėra būtinybės gręžti gilų gręžinį.
   Atlikdami grunto inžinerinius geologinius tyrinėjimus, visada užsakovui pateikiame išvadas apie hidrogeologines sąlygas. Jeigu jos yra tokios, kaip čia aukščiau aprašytos, patariame užsakovui į tai atkreipti dėmesį ir tuo pasinaudoti, kad be reikalo neišlaidauti.
   Lietuva yra drėgmės pertekliaus zonoje. Vandens čia netrūksta. Bet yra svarbu žinoti, kokį vandenį naudosime. Jeigu jums svarbi jūsų sveikata, vandens suradimo klausimais kreipkitės į specialistus. Nieko neišradinėkite patys, kas labai dažnai būdinga mūsų tautiečiams. Specialistai – hidrogeologai jums daug kuo gali padėti.
2010.03.05

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą